Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze website van B O Infra wordt beheerst door de volgende disclaimer. Door gebruik van deze website, gaat u akkoord met al deze voorwaarden en mededelingen, zonder wijzigingen van uw zijde.

B O Infra is een particulier initiatief van enkele ex-defensiemedewerkers en relaties uit het bedrijfsleven.

De informatie op deze website is door B O Infra met alle redelijkerwijze in acht te nemen zorgvuldigheid gepubliceerd. De gepresenteerde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan ieder moment gewijzigd worden.

B O Infra garandeert geen volledigheid of juistheid van de op de website aangeboden informatie. Daarnaast wijst B O Infra er op dat de door haar aangeboden dienstverlening individueel wordt vastgesteld aan de hand van de persoonlijke situatie van (potentiële) klanten en de informatie op deze website is dan ook uitsluitend bedoeld voor indicatieve doeleinden, hetgeen betekent dat er op geen enkele wijze rechten aan kunnen worden ontleend en daartoe worden alle aansprakelijkheden uitgesloten.

B O Infra is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen, of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door B O Infra of door u aan B O Infra middels een website van B O Infra of anderszins langs elektronische weg verstrekte gegevens. Evenmin aanvaardt B O Infra aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens B O Infra via deze website. B O Infra aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alle informatie (inclusief teksten, logo’s, gegevens en afbeeldingen) op deze website is (intellectueel) eigendom van B O Infra, tenzij anders vermeld. Gegevens op deze website kunnen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van B O Infra.

Deze disclaimer en de website worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen welke mogelijk ontstaan tussen B O Infra en de gebruikers van deze website, in relatie tot deze website, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Contact

Not readable? Change text. captcha txt