Privacybeleid

Om haar internetsite en de daaraan verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dient B O Infra en de daaronder vallende labels in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. B O Infra hanteert een stringent privacybeleid. Wij beschermen de privacy van de gevoelige informatie die u aan ons verstrekt en spannen ons in deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Hieronder zetten wij uiteen welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en wat wij doen om uw privacy te beschermen. Doeleinden registratie gegevens Wanneer u zich via onze internetsite bij B O Infra wilt inschrijven, vragen wij u om enkele persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden verwerkt teneinde: Werk voor u te vinden en de diensten die door B O Infra via deze internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te (kunnen) voeren; U te informeren over de diensten van B O Infra.

GEGEVENSVERWERKING

B O Infra is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de op deze internetsite verkregen persoonsgegevens. Deze internetsite bevat links naar internetsites van derden. Voor deze sites kan een afwijkend privacystatement gelden. B O Infra is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

HULP BIJ REGISTRATIE

Om haar diensten aan u ter beschikking te kunnen stellen geeft u B O Infra toestemming ten behoeve van de registratie van persoonsgegevens gebruik te maken van aan haar gelieerde ondernemingen of hulppersonen.

VERSTREKKEN GEGEVENS AAN DERDEN

Teneinde werk voor u te vinden, stelt B O Infra de door u verstrekte gegevens ter beschikking aan de door haar geselecteerde werkgevers. Daarnaast kan B O Infra uw gegevens, zonder dat daarvoor expliciet toestemming gegeven dient te worden, aan de aan haar gelieerde ondernemingen verstrekken teneinde de mogelijkheden om werk te vinden te vergroten. B O Infra aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door u verstrekte gegevens door de door haar geselecteerde werkgevers en/of derden, aan wie uw gegevens worden verstrekt nadat u daartoe toestemming heeft gegeven. B O Infra zal uw gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, CAO, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

BEVEILIGING

B O Infra heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens.

VERWIJDEREN GEGEVENS

U kunt op elk moment besluiten uw registratie te laten verwijderen. Dit kan geschieden door contact op te nemen met B O Infra. Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande dit privacystatement en de manier waarop wij uw gegevens registreren, kunt u daarvoor contact opnemen met B O Infra.

B O Infra
Mon Plaisir 89
4879 AM Etten-Leur
+31 61 3320527
info@boinfra.nl
KvK: 20143791

Privacybeleid

Om haar internetsite en de daaraan verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dient B O Infra en de daaronder vallende labels in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. B O Infra hanteert een stringent privacybeleid. Wij beschermen de privacy van de gevoelige informatie die u aan ons verstrekt en spannen ons in deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Hieronder zetten wij uiteen welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en wat wij doen om uw privacy te beschermen. Doeleinden registratie gegevens Wanneer u zich via onze internetsite bij B O Infra wilt inschrijven, vragen wij u om enkele persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden verwerkt teneinde: Werk voor u te vinden en de diensten die door B O Infra via deze internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te (kunnen) voeren; U te informeren over de diensten van B O Infra.

GEGEVENSVERWERKING

B O Infra is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de op deze internetsite verkregen persoonsgegevens. Deze internetsite bevat links naar internetsites van derden. Voor deze sites kan een afwijkend privacystatement gelden. B O Infra is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

HULP BIJ REGISTRATIE

Om haar diensten aan u ter beschikking te kunnen stellen geeft u B O Infra toestemming ten behoeve van de registratie van persoonsgegevens gebruik te maken van aan haar gelieerde ondernemingen of hulppersonen.

VERSTREKKEN GEGEVENS AAN DERDEN

Teneinde werk voor u te vinden, stelt B O Infra de door u verstrekte gegevens ter beschikking aan de door haar geselecteerde werkgevers. Daarnaast kan B O Infra uw gegevens, zonder dat daarvoor expliciet toestemming gegeven dient te worden, aan de aan haar gelieerde ondernemingen verstrekken teneinde de mogelijkheden om werk te vinden te vergroten. B O Infra aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door u verstrekte gegevens door de door haar geselecteerde werkgevers en/of derden, aan wie uw gegevens worden verstrekt nadat u daartoe toestemming heeft gegeven. B O Infra zal uw gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, CAO, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

BEVEILIGING

B O Infra heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens.

VERWIJDEREN GEGEVENS

U kunt op elk moment besluiten uw registratie te laten verwijderen. Dit kan geschieden door contact op te nemen met B O Infra. Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande dit privacystatement en de manier waarop wij uw gegevens registreren, kunt u daarvoor contact opnemen met B O Infra.

B O Infra
Mon Plaisir 89
4879 AM Etten-Leur
+31 61 3320527
info@boinfra.nl
KvK: 20143791